Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Danske Råstoffer glæder sig over regional sejr

Det har været et kardinalpunkt for Danske Råstoffer at få flyttet gravetilladelser på råstofområdet fra kommunerne til regionerne. Nu har regeringen lyttet og samlet området i regionerne, der også har ansvaret for planlægning

 

For Dansk Råstoffer er det en sejr at få myndighedsbehandlingen for råstofområdet ind under regionerne og væk fra kommunerne. I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen har regeringen nemlig besluttet at flytte ansvaret for råstofgodkendelser ud af kommunerne og ind i regionerne.

- Regeringen vælger det sidste med argumentet om at samle hele indsatsen i regionerne, som allerede har ansvaret for planlægningen. Det synes vi er klogt og rationelt, siger Lasse Møller Vollesen, der er sekretariatsleder i Danske Råstoffer.

Han understreger, at Danske Råstoffer har været særdeles aktiv i forhold til at skabe forståelse for, at tilladelser og godkendelser på råstofområdet helt naturligt bør være placeret i regionerne.

- Det er ikke så meget et fravalg af kommunerne, som et tilvalg af regionerne. De danske råstofvirksomheder forventer en langt mere effektiv og fornuftig forvaltning af råstofområdet fra myndighedernes side, når vi nu får samlet planlægning, administration og myndighedsudøvelse ét sted, forklarer Lasse Møller Vollesen.

Danske Råstoffer har peget på behovet for at styrke et professionelt fagligt miljø med specifikke og kontinuerlige kompetencer. Her kan kommunerne ofte være for små enheder.

Hertil kommer, at det ifølge Danske Råstoffer kan være fordele i en mere overordnet samfundsmæssig forvaltning, hvor man undgår snævre lokale interesser i, hvorvidt der skal udlægges et råstofområde eller udstedes en gravetilladelse.

- Mange kommuner har ingen indtægt fra råstofvirksomhederne. Trafikken til og fra råstofgravene belaster til gengæld de kommunale veje, og ofte går borgerne meget hårdt til deres politikere. Vi kan se, at det alt sammen medvirker til, at kommunerne forsøger at bremse råstofindvinding i deres lokalområder.

Kommunerne vil dog stadig have stor indflydelse på råstofindvindingen. Dette sker i forhold til natur- og miljøhensyn, hvor kommunen vil være en stærk part i diverse høringsfaser.

Kontakt
Lasse Møller Vollesen, Danske Råstoffer, telefon 21 20 39 95
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32