Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fokus på medlem

Danske Råstoffer sætter fokus på Sten & Grus Prøvestenen A/S, som er etableret i 1983 af Jette Rohde, og som siden 1994 har været beliggende på Prøvestenen

Fra starten har ideen været at skabe et "full-service supermarked" for entreprenører og vognmænd i Københavnsområdet, hvor man med mindre lastvogne kan købe alle former for sten- og grusmaterialer og samtidig have mulighed for at komme af med jord, beton og asfalt. En bæredygtig udnyttelse af transportkapaciteten og resultatet er dermed en reducering af miljøbelastningen.

Sømaterialer – herunder også certificeret faldunderlag - indsejles af ral- og sandsugere, hvorefter de vaskes og sorteres i de fraktioner, som kendetegner de forskellige produkter.

Skærver leveres fra Norge og Sverige af vore samarbejdspartnere, og sammen med de øvrige firmaer på Benzinøen, leveres alt til de nærliggende betonproducenter på Prøvestenen. Dette begrænser transporten og skaber et kredsløb, som sikrer en optimal løsning for miljøet og for den trafikale situation i en storby som København – én transport ud af et færdigt produkt.

God transportøkonomi
For at minimere skibenes liggetid i havnen og dermed bidrage til god transportøkonomi, er lastning- og lodsningsopgaver blevet udbygget væsentligt gennem det sidste år.

Med en 10,5 meter dyb havn og en ny kran med 21 meter lang arm og en laste- og lossekapacitet på op til 300 tons i timen, bliver skibe hurtigt fyldt eller tømt for bl.a. salt, slagger, træpiller, skærver, grus, brosten og betonelementer m.m..

En samfundsansvarlig virksomhed
I takt med samfundets stigende fokus på miljø, er genbrugsaktiviteterne vokset. Betonbrokker, asfaltbrud og tegl/mursten oparbejdes til erstatning for primære råstoffer, f.eks. i fraktionerne 0/32 og 0/80. Denne aktivitet er i dag en stor del af virksomhedens arbejdsområde.

De genanvendelige affaldsfraktioner modtages og forarbejdes på pladsen under overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelsen og gældende forskrifter under tilsyn af Center for Miljø i Københavns Kommune.

Sten & Grus Prøvestenen A/S modtager endvidere jord både til kartering og til jordhotel. Områdeklassificeret eller diffus forurenet byjord, analyseres af Sten & Grus Prøvestenen A/S, sorteres og bortskaffes efter anvisning fra Center for Miljø. Både erkendt og ikke erkendt forurenet jord modtages på jordhotellet, til eventuel analysering, sortering, genlæsning til matriklen eller anden bortkørsel.

Udover virksomhedens fokus på bæredygtighed og miljø, agerer Sten & Grus Prøvestenen A/S som en samfundsansvarlig virksomhed, der yder støtte til Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen.